הדפסה על מדבקות של קונדיטוריות ומאפיות

הדפסת מדבקות על כל סוגי חומרי הגלם
פוליפרופילן, כרומו, PP שקוף ועוד
הדפסה של כל הרכיבים, האלרגנים ועוד
מגוון גדלים להדפסה
כולל מדפסת מדבקות ותוכנה תואמת

יצירת קשר

קונדיטוריות ומאפיות

הדפסה על מדבקות של קונדיטוריות ומאפיות

קונדיטוריות ומאפיות מחויבות, לפי החוק, להציג ללקוחותיהם נתונים מסויימים בנוגע למאכלים אותם הם מציעים ללקוחותיהם.
הוראות סימון המוצרים מוגדרות בחוק ועל כל יצרן, יבואן ומשווק לעמוד בכל הסעיפים בו
להלן המידע שחייב להופיע:
* פרטי היצרן, החברה המשווקת והחברה שארזה את המוצר, וכן פרטי היבואן וארץ הייצור במקרה של מוצרים מיובאים
* סימון תזונתי – תכולת הערכים התזונתיים של המוצר
* סימון תאריכים – תאריך הייצור ותאריך תפוגה
* הוראות אחסנה, הובלה ושימוש
* תכולת המוצר – משקל או נפח
* רשימת רכיבי המוצר
* שם המזון

מידע מפורט על הדפסת מדבקות לקונדיטוריות

רשימת רכיבי המזון
על המדבקה צריך להופיע מידע בנוגע לרכיבי המזון (חומרי מוצא ותוספות) שממנו עשוי המזון המדובר.
על הרכיבים להיות מסודרים בסדר יורד על פי תכולתם היחסית במשקל המוצר מהתכולה הגבוהה ביותר לתכולה הקטנה ביותר.
גם חומרי טעם ותוספי מזון כגון צבעי מאכל, חומרים משמרים, מייצבים וכדומה יפורטו ברשימת הרכיבים.

פרטי היצרן, היבואן, החברה המשווקת והחברה האורזת
היצרן: שם היצרן וכתובתו, מזון מיובא המשווק באריזתו המקורית יכלול את שם היבואן וכתובתו וארץ הייצור, שמות החברה המשווקת, החברה האורזת וכתובותיהן.

תכולת המוצר – משקל או נפח
סימון המזון על גבי האריזה צריך לכלול תכולת המזון נטו שבתוך האריזה ביחידות משקל או ביחידות נפח, על פי סוג המזון:
* מזון נוזלי: תכולתו של מזון נוזלי רשומה ביחידות נפח – ליטרים או מיליליטרים
* מזון מוצק, מוצק למחצה או צמיגי: תכולתו תסומן ביחידות משקל – גרמים או מיליגרמים
* מזון מוצק השרוי בתוך נוזל: יסומן גם במשקל עם הנוזלים וגם במשקל המסונן

רשימת רכיבי המזון
על המדבקה צריך להופיע מידע בנוגע לרכיבי המזון (חומרי מוצא ותוספות) שממנו עשוי המזון המדובר.
על הרכיבים להיות מסודרים בסדר יורד על פי תכולתם היחסית במשקל המוצר מהתכולה הגבוהה ביותר לתכולה הקטנה ביותר.
גם חומרי טעם ותוספי מזון כגון צבעי מאכל, חומרים משמרים, מייצבים וכדומה יפורטו ברשימת הרכיבים.

פרטי היצרן, היבואן, החברה המשווקת והחברה האורזת
היצרן: שם היצרן וכתובתו, מזון מיובא המשווק באריזתו המקורית יכלול את שם היבואן וכתובתו וארץ הייצור, שמות החברה המשווקת, החברה האורזת וכתובותיהן.

תכולת המוצר – משקל או נפח
סימון המזון על גבי האריזה צריך לכלול תכולת המזון נטו שבתוך האריזה ביחידות משקל או ביחידות נפח, על פי סוג המזון:
* מזון נוזלי: תכולתו של מזון נוזלי רשומה ביחידות נפח – ליטרים או מיליליטרים
* מזון מוצק, מוצק למחצה או צמיגי: תכולתו תסומן ביחידות משקל – גרמים או מיליגרמים
* מזון מוצק השרוי בתוך נוזל: יסומן גם במשקל עם הנוזלים וגם במשקל המסונן

סימון תאריכים 
במזון ארוז חלה חובה על היצרן לסמן על המוצר את תאריך התפוגה וגם את תאריך הייצור. יצרן פטור מחובת סימון תאריך הייצור אם סימן על המוצר את תאריך התפוגה כנדרש ובנוסף דיווח לרשויות המוסמכות על פרק הזמן שבין תאריך הייצור לבין תאריך התפוגה מסומן על אריזת המוצר.
ניתן להציג תאריך תפוגה באחת משני הדרכים הבאות:

"לשימוש עד" – במקרים של מזון הרגיש מאוד לקלקול מיקרוביאלי ולאחר מילים אלו יופיע התאריך שעד אליו המזון נשמר כשהוא בטוח לצריכה או הפנייה למיקום על האריזה שבו יופיע התאריך. מעבר לתאריך זה מומלץ לא לצרוך את המזון.

עדיף להשתמש לפני" – במקרים של מזון שאינו רגיש לקלקול מיקרוביאלי ולאחר מילים אלה יופיע התאריך שעד אליו המזון שומר על האיכות המצופה ממנו או הפנייה למיקום על האריזה שבו יופיע התאריך. לעתים המזון בטוח לשימוש גם לאחר שהתאריך המסומן חלף, בתנאי שהוראות האחסון קוימו והאריזה לא נפגעה. יחד עם זאת, לאחר התאריך המסומן עלול המזון לאבד מתכונותיו האופייניות באופן הדרגתי כגון פגיעה בטעם, במרקם וכדומה.
ישנם מזונות הפטורים מסימון זה.

הוראות אחסנה, הובלה ושימוש
על מנת לשמור על איכות המזון וצריכה בטוחה שלו יש להקפיד לאחסן אותו בצורה נכונה ולהשתמש בו לפי הוראות היצרן המופיעות על האריזה. 
היצרן חייב לציין הוראות אלה במקרים הבאים:
* כאשר הדבר מתחייב ממהות המוצר, כמו למשל "להחזיק במקום יבש", "קריר", "לא להקפיא שנית לאחר הפשרה" וכדומה
* אם יש הוראות מיוחדות לטיפול במזון קודם לפתיחת האריזה או לאחר פתיחתה
* אם המזון צונן לטמפרטורה נמוכה מ-8 מעלות צלזיוס או שהמזון הוקפא

המידע המפורט להלן חייב להיות מודפס על מדבקות בגודל מסויים בהתאם לסוג המזון וגודל האריזה:
* החלק המילולי של פרטי הסימון הנדרשים בתקן יהיה בעברית, מותר שסימון זה יהיה גם בלועזית, בתנאי שיכלול את כל
  הפרטים הנדרשיםבתקן ויהיה זהה בתוכנו לכתובת בעברית.
  למרות האמור לעיל, סימון שם המזון בלבד בלועזית אינו מחייב סימון בלועזית של כל פרטי הסימון הנדרשים בתקן.
  מזון שסומן בלועזית בפרטים נוספים על הנדרש בתקן בנוגע להחסנה, לשימוש, לטריות המוצר, לתאריך, לרכיבים ולתוספות, יסומן בפרטים  
  אלה גם בעברית. הפרטים הנוספים בעברית יהיו זהים בתוכנם לחלק הנוסף בסימון בלועזית.
* גודל האותיות העבריות והספרות שבסימון יהיה לפחות כנקוב בטבלה. גודל האותיות בלועזית לא יהיה גדול מגודל האותיות בעברית.
  גודל האותיות של השם המקובל לא יהיה גדול מגודל האותיות של שם המזון כפול שלוש.

הטבלה מציגה את הגודל המינימלי של האותיות והספרות (מ"מ):

התכולה (ג' או מ"ל)

שם המזון

שם היצרן, שם היבואן, שם המשווק, שם האורז

תאריך

רכיבים, כתובת

עד 10

1.5

1.5

1.0

1.0

מעל 10 עד 25

1.5

1.5

1.0

1.0

מעל 25 עד 50

1.5

1.5

1.5

1.5

מעל 50 עד 250

2.0

1.5

1.5

1.5

מעל 250 עד 450

3.0

2.0

2.0

1.5

מעל 450 עד 900

3.0

2.0

2.0

1.5

מעל 900

4.0

2.0

2.0

1.5


ההדפסה על המדבקות יכולה להתבצע בשתי שיטות:
1. ניתן לייצר את המדבקות בבית דפוס עם כל המידע שהלקוח צריך
2. ניתן לספק מדפסת מדבקות עם מדבקות ריקות (ניתן להוסיף גרפיקה כגון לוגו) ובאמצעות המדפסת, להדפיס את המידע המשתנה.

יתרונות וחסרונות:
שיטה 1:
– יתרונות: אין צורך בהתעסקות במדפסת מדבקות ובתוכנה
– חסרונות: יש צורך להזמין כמות לא מבוטלת של מדבקות מכל מתכון, לוקח זמן רב לייצר את כל המדבקות.
שיטה 2:
– יתרונות: זמינות גבוהה – ניתן לייצר בדיוק את המתכון הנחוץ בזמן הנחוץ, אין צורך להזמין כמות גבוהה של מדבקות אלא רק מדבקה "חלקה" מסוג אחד (ניתן גם להדפיס סוגים אחרים של מדבקות), עלות נמוכה של חומרים מתכלים (מדבקות).
– חסרונות: ישנה עקומת למידה מסויימת בהתעסקות עם המדפסת (במידה ותבחר אפשרות זו, הטכנאים שלנו ילוו אתכם לאורך כל הדרך)

כל המידע נלקח מהאתר הממשלתי

govextra ונכון לשנת 2020.